Musikalsk afstemning - musikterapi og børn med ASF

 

 

Formål

En analyse af effektstudier, et såkaldt Cochrane Review, viser, at musikterapi har en god effekt på social interaktion og kommunikation hos børn med en autisme spektrum forstyrrelse (Geretsegger et al, 2014). Der er udarbejdet guidelines for musikterapi med førskolebørn med autismeforstyrrelse (Geretsegger, Holck, Carpente et al, 2015), ligesom musikterapeutiske teknikker i forhold til de mest isolerede børn er beskrevet (Holck, 2015). 

Dette forskningsprojekt skal præcisere, hvordan musikterapien fremmer børnenes sociale og kommunikative evner.   


Fremgangsmåde 

Omkring 200 videooptagelser af musikterapi med førskolebørn med autismeforstyrrelse fra i alt 9 lande udvælges, kategoriseres og analyseres med henblik på at beskrive unikke karakteristika ved musikterapien. 


Projektperiode og status

2016-2020. Videoklippene er udvalgt, vurderet (scoret) ud fra den omtalte behandlingsguide og bliver netop kategoriseret med henblik på opstart af videoanalyse. 


Resultaterne kan bidrage til

Projekt bidrager til at få beskrevet de unikke eller ’virksomme’ træk ved musikterapi med børn med en autismeforstyrrelse, samt herigennem at få beskrevet ’best practice’. På sigt kan projektet, sammen med andre parallelle forskningsprojekter, bidrage til at det bliver nemmere at vurdere, hvilke børn der kan formodes at få mest ud af musikterapi. 


Hvis du vil vide mere

På følgende hjemmeside finder du opdateret viden om praksis og forskning i musikterapi med mennesker med en autisme spektrum forstyrrelse: http://www.musikterapi.aau.dk/cedomus/neuro-udviklingsforstyrrelser/autisme/

Følgende er allerede udgivet forud fra forskningsprojektet:

  • Geretsegger, M., Elefant, C., Mössler, K. & Gold, C. (2014). Music therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD004381. 
  • Geretsegger, M., Holck, U., Carpente, J., Elefant, C., Kim, J. & Gold, C. (2015). Common Characteristics of Improvisational Approaches in Music Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder: Developing Treatment Guidelines. Journal of Music Therapy, 52(2), 258–281.
  • Holck, U. (2015). Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer. Opbygning af fælles samspil med børn med autisme ved hjælp af musikterapeutiske teknikker. Mellanrummet 32, 35-44. 


Projektansvarlig

Ulla Holck, ph.d., lektor på musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet, samt leder af Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi, Aalborg Universitet. 


Projektet gennemføres i samarbejde med 

TIME-A, GAMUT, Uni Research Health, Bergen, Norge.