Det betyder de nyeste corona-udmeldinger for autister

5. jul. 2021

Fra mandag d. 14 juni bliver mundbind udfaset alle steder, udtagen I den offentlige transport. Nu indføres desuden et krav om dokumentation for fritagelse for corona-test, men efter korrespondance med Sundhedsministeriet vil det fremover være muligt for værge eller forældre at sikre dokumentationen på borgerservice. Få overblik her.

 

 “Vi er rigtig glade for at mundbind nu udfases. Det har været en stor udfordring for mange autister, at skulle forklare, at de undtaget for brug af mundbind. Så det er dejligt at det ikke længere er et krav at man skal have mundbind på alle steder,” siger formand for Landsforeningen Autisme Kathe Johansen. 

En del personer med autisme er undtaget for brug af bundbind fx på grund af sensoriske udfordringer. Dog vil der samtidig stadig være autister, som ønsker at beholde deres mundbind på. Og det skal der selvfølgelig vises forståelse for i samfundet. 

Samtidig vil der forsat være krav om af fremvise et gyldigt Corona-pas med enten en negativ test eller en vaccine mange steder fx på restauranter og i biografen.  
En del autister er undtaget for test fx på grund af sensoriske udfordringer eller psykiatriske følgediagnoser så som angst.  
 
Du kan læse bekendtgørelsen der klargør undtagelserne for test her. 

Som noget nyt bliver der fra den 1. juli indført krav om dokumentation for fritagelse for test i forbindelse med corona-passet. Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre, og borgere, der er undtaget for test, kan fra den 25. juni henvende sig til borgerservice for at få dokumentationen udleveret.

Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Læs mere om det nye mulighed for fritagelse i corona-passet her.

I Landsforeningen Autisme har vi længe kæmpet for, at autister der er fritaget for test pga. f.eks. sensoriske udfordringer, skulle have mulighed for at vise et corona-pas. Desværre viser det sig, at der med dette krav indføres besværlige retningslinjer, som gør det sværere for de autister, der er fritaget. Derfor har vi skrevet et brev til Sundhedsministeriet med vores kommentarer til retningslinjerne for dokumentationen til fritagelse for corona-test. 

Læs hele vores brev til myndighederne her. 

Et af bekymringspunkterne for os i Landsforeningen Autisme er, at mange autister kan have svært ved at skulle møde op på borgerservice alene og ordne alt det praktiske papirarbejde. I et nyt svar til Landsforeningen fra Sundhedsministeriet understreger de nu, at de forstår den bekymring, og at dokumentationen fremover kan hentes og udarbejdes af en værge eller forældre på vegne af autister. 

"Hvad angår kravet om fysisk fremmøde, så har vi hørt jeres og andres bekymringer ift. denne praksis. Derfor kan jeg også oplyse jer om, at det nu bliver muligt for værger eller forældremyndighedsindehavere at udfylde tro- og loveerklæringen og hente dokumentationen på Borgerservice på vegne af borgeren. Hvis borgeren ikke har en værge eller forældremyndighedsindehaver er der mulighed for at borgerens eventuelle kontaktperson kan hente dokumentationen ved brug af fuldmagt," skriver en kontaktperson fra sundhedsministeriet til os. 

Begrundelsen for at dokumentationen foregår på borgerservice i stedet for i det digitale corona-pas er ifølge Sundhedsministeriet, at det vil kræver et stort teknisk arbejde med den digitale løsning - og at de ikke kunne nå det, inden corona-passet udfases i oktober. 

"Når der ikke er valgt en model, hvor undtagelsen kan fremgå af diverse digitale coronapas-løsninger, så skyldes det, at det vil kræve større tekniske ændringer i løsningerne og i de bagvedliggende systemer for at få oplysningerne til at fremgå heri.. Skulle dette opbygges vil det tage tid, og da vi allerede ser ind i en udfasning af coronapasset, ville det ikke være sikkert, at en digital løsning kunne være klar før end anvendelsen af coronapassset alligevel var ophørt i Danmark," skriver Sundhedsministeriet. 

Autismepas med undtagelser 

Landsforeningen Autisme lancerede i 2020 et autisme-pas om undtagelse for mundbind.  
 
Du kan downloade passet her 
 
I dag lancerer foreningen også et autisme-pas om undtagelse for test 

Du kan downloade passet her 
 
Autismepasset er ikke et officielt dokument, men derimod et kommunikationsredskab. Formålet med passet er, at undgå at personer med autisme kommer til at stå i uheldige eller ubehagelige situationer. Fx hvis personale i den offentlige transport undrer sig over, hvorfor de ikke har mundbind på eller hvis personalet på en café eller I Zoologisk have ikke forstår hvorfor en autistisk person ikke kan fremvise en negativ Corona-test.  
 
I Autismepasset står der, at man er undtaget for brug af mundbind eller undtaget for test, og er plads til at man selv kan udfylde, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for, at man har mundbind på eller blive testet. Der er også felter, der giver mulighed for at uddybe hvordan man bedst kommunikere og hvad der ikke hjælper i en presset situation. 
 
”For os handler det om at give vores medlemmer en tryghed. Mange autistiske mennesker kan have svært ved begå sig den sociale situation, der opstår, hvis personale eller andre mennesker stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke har et gyldigt Corona-pas. For nogle kan det også være en udfordring at forklare det. Autismepasset er derfor en støtte.” Siger Kathe Johansen, formand for Landsforeningen Autisme. 
 

Ferier udenfor Danmark 

 Landsforeningen Autisme får på nuværende tidspunkt henvendelser fra medlemmer, der spørger om man kan tage til udlandet, hvis man ikke kan testes.  
 
Derfor har foreningen været i kontakt med den EU-arbejdsgruppe, der lige nu arbejder med et EU-Corona-pas.  
 
“Desværre var tilbagemeldingen nedslående. Der kommer ikke til at være mulighed for at være undtaget for test generelt i EU. Det er ærgerligt, fordi det besværliggør ferier udenfor Danmark for flere af vores medlemmer,” siger Kathe Johansen.  
 
At der ikke kommer nogle fælles EU-regler for undtagelser for tests skyldes at EU ikke regulerer sundhedslovgivning. Det er et nationalt anliggende, derfor vil reglerne for at være undtaget for test være forskellige fra land til land.  
 
Landsforeningen Autisme anbefaler, at man kontakter ambassaderne i de forskellige lande, man ønsker at besøge og spørger ind til de enkelte landes regler for at være undtaget for Corona-test.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af 12-15-årige

Sundhedsstyrelsen har gennemgået det faglige grundlag for vaccination af 12-15-årige, og på den baggrund besluttet at anbefale vaccination mod COVID-19 til dem, som en del af det generelle vaccinationsprogram. Det er planen, at tilbuddet til de 12-15-årige kan udrulles, når de sidste i gruppe 10 er vaccineret, formentlig fra september. Udvalgte børn under 16 år, der er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 kan allerede i dag tilbydes vaccination mod COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Visitation af disse børn sker efter en individuel lægelig vurdering på en specialafdeling.