Sejr: Fritagelse for Corona-test kan nu dokumenteres! 

16. jun. 2021

I løbet af denne måned, vil det blive muligt at få dokumentation for at man er fritaget for Corona-test. Det er en sejr for Landsforeningen Autisme, der siden Corona-passet kom på bordet har kæmpet for, at autister, der ikke kan testes, skulle kunne få lov at dokumentere det.  

En gruppe af autister kan ikke testes for Corona på grund af fx angst eller sensoriske udfordringer.  
For reglerne er lige nu sådan, at selvom de er fritaget for test, så er det op til den enkelte café, biograf eller zoologisk have, at vurdere om de tror på det. 
Elever på ungdomsuddannelser har dog haft mulighed for at få en lægeerklæring. Læs om det her.

“Det er en sejr, at det nu bliver muligt for alle at dokumentere, at de er fritaget for test. Der vil ikke længere kunne blive stillet spørgsmål ved, om folk lyver eller overdriver deres autisme. Det er os som forening, der har båret sagen ind på Christiansborg og råbt op”, siger Kathe Johansen formand for Landsforeningen Autisme.  
 
“Det kan redde sommerferien for mange autister og deres familier, at det ikke længere skal være en diskussion, når man kommer til restauranten eller feriecenteret om man har ret til at komme ind, når man er undtaget for test. Og det vil fjerne utrygheden,” siger Kathe Johansen.  
 

Implementeringen er endnu uklar 

Hvordan dokumentationens for undtagelse for test i praksis bliver er endnu uklart.  
 
I aftale teksten om yderligere udfasning af restriktioner er politikerne blevet enig om denne formulering:  
“Der er endvidere enighed om, at der skal indføres en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen skal implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for både de undtagne borgere samt for erhvervs- og kulturliv.”  
 
Du kan læse hele aftaleteksten her.

 Landsforeningen Autisme har været i kontakt med både Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, som endnu ikke har oplysninger om, hvordan implementeringen bliver i praksis.  
 
“Det vi har foreslået er, at man kan få en lægeerklæring, på at man ikke kan testes.  Som automatisk registreres i Corona-passet, så det hele tiden vil være grønt og gyldigt. Det mener jeg klart er den letteste løsning for alle,” Siger Kathe Johansen  

Autismepas understøtter kommunikationen 

Indtil implementeringen af dokumentationsordningen falder på plads kan du downloade Landsforeningen Autismes Autisme-pas til undtagelse for test her:  

Du kan downloade passet her 
 
Autismepasset er ikke et officielt dokument, men derimod et kommunikationsredskab. Formålet med passet er at undgå at personer med autisme kommer til at stå i uheldige eller ubehagelige situationer. Fx hvis personale på en café eller I Zoologisk have ikke forstår hvorfor en autistisk person ikke kan fremvise en negativ Corona-test.   
 
I Autismepasset står der, at man undtaget for test, og der er plads til at man selv kan udfylde, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at blive testet. Der er også felter, der giver mulighed for at uddybe, hvordan man bedst kommunikere og hvad der ikke hjælper i en presset situation.   

Der vil forsat ikke komme nogen mulighed for at dokumentere, at man er undtaget for kravet om mundbind, som dog er blevet udfaset alle steder undtagen på hospitaler og i den offentlige transport. Landsforeningen Autisme har også et autisme-pas til undtagelse for mundbind 
 
Du kan downloade passet her