Indlæser

Fortsat fejl i over halvdelen af sager på børnehandicapområdet

14. apr. 2021

De nyeste tal fra Ankestyrelsen viser, at der fortsat er mange fej i kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Landsforeningen Autismes formand er bekymret for alle dem, som går måneder og år uden den rette hjælp.  

 

Lang sagsbehandlingstid, forkerte afgørelser, urimelige afslag og ingen klagevejledning. Kommunernes sagsbehandling om støtte og hjælp til blandt andre mennesker med autisme har i flere år været under kritik. Gang på gang viser tal fra Ankestyrelsen, at der sker mange fejl i sager på handicapområdet.  

Nyeste tal fra Ankestyrelsen fra 2020 viser, at det især på børnehandicapområdet fortsat står slemt til. Sidste år traf Ankestyrelsen 7.862 afgørelser på handicapområdet. Af dem blev hele 2.927 sager omgjort, hvilket svarer til 37 procent. Det er lidt lavere end de 42 procent, som blev omgjort i 2019. På børnehandicapområdet derimod er omgørelsesprocenten steget fra 51 procent i 2019 til, at der i 2020 var 52 procent af sagerne som blev lavet om. Det vil sige, at der fortsat er fejl i over halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet.

Se flere tal fra Ankestyrelsen fra 2020 hos Advokatsamfundet her.

I Landsforeningen Autisme er formand Kathe Johansen bekymret over de nye tal, som betyder, at familier med børn med autisme og voksne autister kan gå uger, måneder og endda år uden at få den støtte, de har ret til og brug for.  

”Der skal gøres noget nu, for det er helt uacceptabelt med så mange fejl i handicapsager. Vores familier og voksne med autisme skal ofte kæmpe med kommunerne for at blive hørt og søge om støtte. Det sidste de familier har brug for er lange opslidende klagesager, fordi kommunerne laver fejl eller træffer forkerte afgørelser,” siger hun.

Hun understreger, at der skal politisk handling til og mere kontrol med kommunernes sagsbehandling, så forældre og mennesker med autisme ikke er nødt til at klage over deres sag for at få hjælp.  

"Det har i dag ingen konsekvenser for kommunen, at fejlvurdere autisters behov eller lave fejlagtig sagsbehandling. Det har til gengæld massive konsekvenser for autister og deres familier," siger Kathe Johansen.  

Læs om fejl i sagsbehandlingen fra 2019 her.

Læs om kommunernes fejl i sager på handicapområdet fra 2018 her.

Advokatsamfundet bekymret for retssikkerheden

De nye tal er indhentet af Advokatsamfundet og Embedsværket, som opfølgning på en rapport de lavede om retssikkerhed for udsatte borgere i 2020.   

Læs hele rapporten ”Retssikkerhed for udsatte borgere” fra 2020 her.

”Vi konstaterede sidste år, at retssikkerheden har trange kår på det her område, og at nogen af de familier, som har det hårdest, ikke får den hjælp de har krav på. Vi mener, at det er yderst problematisk, at tallene på børneområdet stadig ikke går i den rigtige retning, og at så mange familier dermed skal vente længe på at få deres sager behandlet og at kommunerne giver afslag, som er uberettigede,” siger Karen Wung Sung, der er medlem af Advokatrådet til en artikel på deres hjemmeside.

Læs hele artiklen hos Advokatsamfundet.dk her.

Ifølge Advokatsamfundet er der desuden stor forskel på sagsbehandlingen og omgørelsesprocenten fra kommune til kommune.

Stort mørketal

Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen understreger, at det kan se endnu værre ud med fejl i sagsbehandlingen. Mange forældre til børn med autisme eller voksne autister har ikke overskud til at klage, og der kan være et stort mørketal i kommunerne.

”De nye tal viser jo, at der fines mange fejl i de sager, som ender i Ankestyrelsen. Men det er netop kun de sager, hvor familien eller den voksne med autisme har orket at klage over et afslag på hjælp. Hvad med alle dem, der ikke klager? Jeg er meget bekymret for, hvor mange der er derude, som ikke får den støtte, de har ret til – og som ikke har overskud til at klage. Dem skal vi hjælpe,” siger Kathe Johansen.

Landsforeningen Autisme hører ofte fra forældre, som ikke magter at klage, ikke ved hvordan de skal klage eller som slet ikke ved, de har ret til at klage.

Få viden om klageadgang og muligheder her.

Læs mere om gode råd til din klage her.

Regeringens støttepartier ønsker handling

I en artikel på Altinget.dk udtrykker flere at regeringens støttepartier deres bekymring over tallene. Det gælder blandt andre SF’s handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk, som opfordre social- og ældreminister Astrid Krag til at starte forhandlinger om, hvordan de kan forbedre retssikkerheden.

"Det undrer mig helt vildt, hvorfor Astrid Krag ikke tager sine støttepartier med i det her. Det nærmer sig et demokratisk underskud, når man ikke tager sit parlamentariske grundlag med," siger Charlotte Broman Mølbæk i Altinget.dk.

Læs hele artiklen hos Altinget.dk her.

Også i Enhedslisten ønsker de at få gang i forhandlingerne. Dog mener handicapordfører Jakob Sølvhøj ikke, det er nødvendigt at vente på den kommende evaluering af det specialiserede socialområde, for at kigge på retssikkerheden.

"Man kunne godt gå i gang med at forhandle ændringer af retssikkerheden, så den lå klar i en eller anden grundstruktur, som bare skulle tilpasses, når vi gik i gang med at forhandle en større reform af området," siger han i Altinget.dk.