Tredje møde i hovedbestyrelsen

2. mar. 2021

Næste møde i hovedbestyrelsen bliver d. 7. marts kl 10. 
Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme kan deltage som gæster med taleret ved hovedbestyrelsens møder. 

Man kan tilmelde sig til hovedbestyrelse@autismeforening.dk, hvis man gerne vil deltage. Bilagene modtager man hurtigst muligt efter tilmelding.
Deadline for tilmelding er i morgen d. 3 marts, hvor der også er deadline for at stille ændringsforslag. Vi beklager den meget korte frist. 


Dagsorden for mødet: 

10.00-10.10 formalia (B)
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Habilitet ift. Dagens dagsordenspunkter (jf. Forretningsorden § 5)
10.10-10.25 Orientering fra Formanden (O)
10.25-10.50 Præsentation af ny sekretariatschef (O)
 
10.50 -11.00 Genbesøg af forretningsordenen (BOB)
11.00-11.20 Facebook regel nr 8 (BOB)
11.20-11.30 Pause
 
11.30-12.00 Regions og Kommunalvalgkamp Autisme Ungdom (B)
12.00-12.40 Samarbejder, reklamer og virksomheder (BOB)
12.40-13.10 Pause med tid til at spise frokost
 
13.10-13.20 Konstrueringer (P)
Søndermarkens bestyrelse – nyvalg
DH-repræsentant - kun 1  
Egendomsfonden - ændring
Ankestyrelsens praksisudvalg - nye indstillinger
Global Group, Nordisk møde og Udviklingsstrategisk forum – opdatering
 
13.20-13.40 Samarbejde med ABA-foreningen (B)  
 
13.40-14.00 Oplæg vedr. Testamenter (B)  
14.00-14.20 Økonomi (O)
 
14.20-14.30 Pause  
 
Lukkede punkter:  
14.30-15.30 Nedsættelse af arbejdsgrupper (P) (Bilag fremsendes 03.03.21)  
- Nedsættelse af lukkede arbejdsgrupper
- Valg af tovholdere til åbne arbejdsgrupper  
- Nedsættelse af åbne arbejdsgrupper
 
15.30-15.45 Evt. (D)

Deadline i morgen for at stille op til arbejdsgrupper 

Du kan stadig nå at stille op til Landsforeningen Autismes åbne arbejdsgrupper.
Deadline for opstilling er i morgen, send max 500 anslag til hovedbestyrelse@autismeforening.dk