Vigtig dialog mellem medlemmer og formanden til online møde om økonomi 

10. jun. 2021

Tirsdag aften den 8. juni kl. 19.00-20.30 var der online dialog-møde om Landsforeningen Autismes økonomiske situation. 89 medlemmer deltog og var klar med vigtige, uddybende og kritiske spørgsmål til formand Kathe Johansen.  

Platformen Zoom lagde rammerne for, at formand Kathe Johansen kunne møde de medlemmer, der ønskede det, og svare på spørgsmål om foreningens økonomiske situation.  

89 medlemmer deltog i onlinemødet, og der var fra starten indsamlet mange spørgsmål fra både Facebook og tilsendte mails. Samtidig blev der undervejs løbende skrevet spørgsmål og svar mellem medlemmerne i den live chat.   

Formanden startede aftenen ud med at give et indblik i foreningens økonomiske resultat for 2020. Landsforeningen Autisme kommer ud af 2020 – corona-året – med et underskud på 1,8 millioner. Dog kan det ende med at blive rettet til, da der netop er blevet tildelt Corona-støtte, som både er til 2020 og 2021.  

Regnskabet for 2020 kommer op på repræsentantskabsmødet i oktober 2021, hvor det gennemgås af revisor og godkendes endeligt af repræsentantskabet.  

Læs mere om hele den økonomiske situation i artiklen her.

Fejl i ansøgning om driftsmidler i Socialstyrelsen 

Et af de punkter, der har trukket kritik og skabt mange spørgsmål omkring økonomien, er et afslag på midler fra den såkaldte ULHAN pulje, som er Socialstyrelsens pulje til støtte af driften i handicaporganisationer. Det afslag betød, at foreningen ikke får de 2,4 millioner, som der var regnet med.  

Meget af kritikken fra medlemmer går på, hvordan man dog kan få et afslag? Hvorfor var der ikke styr på det? Hvorfor siger styrelsen, at ’ansøgningen’ ikke er sendt?  

På online mødet understreger formanden, at der er blevet udarbejdet en detaljeret, kronologiske gennemgang af hele sagsforløbet, som er udsendt til alle medlemmer. Og på onlinemødet gennemgik hun derefter hovedpunkterne.  

Læs hele den kronologiske gennemgang af forløbet her.  

Afslaget bygger desværre på en fejl i den formelle ’ansøgning’. Otte dokumenter skulle sendes afsted – syv bilag og en hovedansøgning. Men kun de syv bilag blev ved en fejl sendt.  

”Når man sender sådan en ansøgning om puljemidler, så er det en ansøgning, hvor der står en masse formalia i. Så som hvad der står i ens vedtægter, hvor mange medlemmer er der i foreningen, foreningens adresse osv. Det er der en speciel formular-ansøgning til, og det er den formular, der ikke er blevet puttet med i postkassen den dag, hvor alle bilag bliver sendt ind til Socialstyrelsen,” fortæller Kathe Johansen på onlinemødet.  

Efter meget frem og tilbage med Socialstyrelsen kom afslaget den 21. maj 2021. Og siden da har foreningen arbejdet på at finde løsninger, og får lige nu hjælp af samarbejdspartner DH – Danske Handicaporganisationer – for at forsøge at argumentere med styrelsen om at søge midlerne igen.  

Fra en deltager i onlinemødet kommer spørgsmålet om: ”hvorvidt det virkelig kan være en medarbejders ansvar at sidde med den ansøgning. Er det ikke Kathe som formand, der må tage ansvar for den og det afslag?”  

”Medarbejderen har ikke siddet alene med den, det er fulgt til dørs og både sekretariatschefen og jeg som formand har været inde over. Der er blevet kigge med i papirerne, og jeg har underskrevet de regnskaber, der skal medsendes. Så medarbejderen har fået de her otte bilag eller breve, som vedkommende skulle putte i postkassen. Og får så kun sendt de syv af de breve. Det er en rigtig ærgerlig fejl. Jeg mener også, at jeg har taget ansvar. Og den udmelding vi kom med til at starte med var for at beskytte medarbejder. Men i det daglige er det ikke mit ansvar som formand at sidde og sende ansøgninger. Jeg har taget ansvar ved at tage de politiske beslutninger, jeg har taget nu om, hvordan det skal gøres fremover,” svarer formand Kathe Johansen.  

Det handler om penge i banken 

Med afslaget på de 2,4 millioner kroner fra ULHAN-puljen om driftsmidler bliver det tydeligt, at foreningen skal kigge på, hvordan det ser ud med likviditeten. Det vil sige de penge, der står i banken.  

Den 26. maj 2021 satte formandskabet – formand Kathe Johansen og næstformænd Tinja og Dorte – sig sammen med den nye sekretariatschef for at kigge på foreningens likviditet. For hvad ville det betyde, at man ikke får de 2,4 millioner i driftsmidler? Det viser sig dog, at de kigger ind i større økonomiske udfordringer end det.  

”Det der sker under det møde er, at vi sidder og beregner et likviditets-budget og kommer til at se at, om vi havde fået de 2,4 millioner eller ej, så ville vi løbe ind i et problem i august måned, når vi skulle afregne for SIKON. I det budget ville vi – selv med de 2,4 millioner til vores drift – stå med et minus på 709.000 i august måned. Så det stod rimeligt klart for os, at uanset om vi får de midler eller ej, så har vi et likviditetsproblem,” siger formand Kathe Johansen og viser samtidig et billede af budgettet for deltagerne i onlinemødet.  

Uden de 2,4 millioner fra ULHAN puljen i socialstyrelsen, står foreningen med et minus på 3,1 millioner i august 2021. Det er selvfølgelig ikke indregnet alle de tiltag og beslutninger, der sidenhen er taget.  

En af de store udgifter i år er SIKON konferencen, som afholdes i september. Tidligere år er indtægterne fra den store årlige konference blevet brugt til at kører driften af foreningen. Men på grund af corona blev SIKON i 2020 udsat flere gange, og indtægterne fra de billetter der var solgt i 2019 og 2020 på 2,2 millioner blev ikke gemt til næste konference, men brugt til at betale den daglige drift.  

”Den blev så udsat til september 2021, og der er pengene fra de indbetalte billetter, som er solgt, blevet brugt tilbage i 2020, men når vi afvikler i september, så har vi stadig udgifterne,” siger formand Kathe Johansen til deltagerne tirsdag aften.    

Et af de helt store vigtige spørgsmål, som gik igen fra medlemmer både på Facebook og i den live chat var: ”Hvorfor har HB ikke været klar over problemerne?  

”Da vi tiltræder den 9. januar i HB var der 5,7 millioner likvide midler i 2021. Budgettet for 2021 så stærkt ud, økonomien var stærk – og det var også det indtryk, jeg gik ud af 2020 med,” fortæller formanden.  

Men det viser sig, at der i budgettet gemmer sig et punkt, som hverken HB eller repræsentantskabet har undret sig over.  

”Hvis vi kigger på det budget, som vi alle sammen – hele repræsentantskabet og hele foreningen – har kigget på til repræsentantskabsmødet 9. januar 2021, der opdager vi ikke, at der står i budgettet, at vi regner med at tjene 5 millioner på SIKON billetter i år. Jeg har ikke selv tænkt over det. Det har revisor heller ikke, for så havde han sagt det. Men det er ca. 1000 billetter vi skal op og sælge. Vi har allerede solgt 400 billetter, og dem kan vi jo ikke sælge en gang mere, så der har vi taget munden for fuld, da vi godkendte det,” svarer formand Kathe Johansen.   

Der er løsninger i gang – og flere er på vej 

Det ser dog ikke sort ud det hele, der er allerede gang i flere løsninger, og endnu flere tanker om nye løsninger, der skal i gang. For noget skal der gøres lige nu for at sikre, at foreningen ikke står med et stort minus i august.  

Nogle af de løsninger der med sikkerhed kan sættes i gang er blandt andet: At sælge værdipapirer, færdiggøre podcast-projekt før tid og få pengene derfra, reducere lønomkostninger, besparelser på administration og corona-kompensation.  

Desuden er der flere mulige løsninger, som dog afhænger af om det kan lade sig gøre. Blandt andet vil landsforeningen spørge kredsene om at kunne optage lån hos dem og søge støtte i Slotsstyrelsen. 

”Vi har et bud på, at vi måske kan optage et lån i kredsene. Der er nogen kredse, der har mange penge til at stå, og ved at låne pengene til os, vil man kunne få en rente på 2,5 % i stedte for, at man skal betale negative renter, og så vil det måske faktisk være en fordel, at man kan låne til os, hvis man altså ikke har hele efteråret fyldt op med aktiviteter. For det skal jo ikke stoppe kredsene fra at lave aktiviteter, der er autismespecifikke, at vi har nogle udfordringer likviditetsmæssigt i hovedforeningen,” siger formand Kathe Johansen på onlinemødet.  

Det er blandt andet også et af de spørgsmål, der går igen både i livechatten og på Facebook: ”Vil det gå ud over Landsforeningens aktiviteter? Og vil det gå ud over kredsenes aktiviteter?”  

”Det vil det ikke. Der er ikke planer om, at aktiviteten i foreningen skal skrues ned. Faktisk har vi planer om at skrue op,” understreger formanden. Den næste tid kommer foreningen til at sætte en masse arbejde i gang for at få endnu flere medlemmer, aktiviteter, kurser og projekter, så man styrker økonomien på den lange bane fremover også.  

Hvis foreningen får realiseret de fleste af de løsninger lige nu og her, som er sat i værk, vil det betyde, at regnskabet ser markant bedre ud fra august. Hvis man kun tager højde for de løsninger, der med sikkerhed kan lade sig gøre, så vil foreningen se ind i et minus på omkring 154.000 i august i stedet for flere millioner. Og hvis flere af de andre løsninger kommer i hus, så kommer foreningen ud med plus i regnskabet.  

I slutningen af onlinemødet understreger formand Kathe Johansen, at det nu er tid til at se fremad. 

”Det vi har brug for nu er at stå sammen og bruge vores kræfter på at se fremad og få styr på det her. Det er autismesagen, vi skal have fokus på, og som vi alle arbejder for. Det er der, vi skal lægge vores kræfter fremadrettet. Det økonomiske her, det kommer vi igennem,” siger hun.  


Spørgsmål fra medlemmerne
 

Der er mange spørgsmål til hele situationen på både Facebook, via mail og live i chatten til onlinemødet. Her er har vi samlet flere af de spørgsmål, der går igen og svaret på dem.  

Går foreningen konkurs? Og risikerer vi at trække kredsene med ned?  

Landsforeningen Autisme går ikke konkurs. Med de tiltag og besparelser, der er gjort nu, så kan foreningen komme i plus i regnskabet. Og hvis foreningen måske alligevel kan få de 2,4 millioner fra ULHAN, som man stadig arbejder på at få, så ser det endnu bedre ud. Men det vil blive nogle magre år.  

Og i forhold til kredsene, så er der intet ønske om at hive penge ud af kredsene – med mindre der er kredse, som har penge stående, som de vil låne til hovedforeningen. Det er på ingen måde et krav.  

Hvorfor har man ikke aflyst HB seminar og kredsseminar? Og hvorfor har Hovedbestyrelsen været på spahotel, når det ser sådan ud økonomisk?  

Både HB seminar og kredsseminar kan desværre ikke aflyses, uden af foreningen alligevel skal betale for det. Det er for sent, man har fundet ud af, hvordan foreningens økonomi så ud, i forhold til at kunne nå at aflyse med de steder, seminarerne skal holdes. Derfor vurderes det, at det er bedre, at foreningen får noget ud af de penge, som man skal af med uanset hvad.  

I forhold til HB seminaret og spahotel, så blev det holdt på et hotel i Nyborg, som var ca. halvvejs for medlemmerne af HB, og hvor foreningen fik en god pris på opholdet, fordi man er en NGO. Derfor var der god rabat.   

Hvorfor så regnskabet godt og sundt ud sidste år, og helt skidt ud nu?  

Det er fordi, det ikke er økonomien i foreningen som helhed, der er problemet.  
Men derimod likviditeten.  

Likviditet betyder ”De penge der står i banken”. Det vil sige: lige nu har Landsforeningen Autisme nogle millioner kr. i banken. Og det kunne man jo tænke, var en god ting. Men når foreningen skal betale regningerne for SIKON konferencen 2021, så er der pludselig ikke nogen penge på det tidspunkt. Og det er det, der er problemet.  
Selvom foreningens økonomi egentligt er sund nok, fordi foreningen ejer bygninger og fordi vi får fondsmidler i fremtiden, for igangværende projekter, så kan man ikke betale holtelregninger og løn med mursten og løfter om udbetaling af fondsmidler.  

Hvorfor blev det forklaret, at det skyldes en formalia-fejl, at vi ikke fik ULHAN Puljen?  

Der ér tale om en formalia-fejl i ansøgningsprocessen. Dét der ikke er blevet afleveret korrekt til socialstyrelsen er selve ansøgningen.  
En ansøgning til ULHAN kan sammenlignes med en forside på en opgave. Ansøgningen er formalia. Ansøgningen er en formular, hvor der skal stå hvad foreningen hedder, hvor mange medlemmer den har osv. Det er altså ikke et stort tekstdokument med argumentationer for, hvorfor man skal have pengene. Det er denne formalia ”forside”, der ikke er kommet med, da alle de rette bilag fra Landsforeningen Autisme er blevet sendt til ansøgningen.   

Det er derfor en formalia-fejl, at dokumentet ikke kommer med i mailudsendingen. Det er desværre en lille fejl med store konsekvenser for foreningen. For denne fejl betyder, at Landsforeningen Autisme fik afslag på ansøgningen om ULHAN midler.  

Der arbejdes dog forsat på, at forsøge at få pengene fra Socialstyrelsen. Og lykkes det ikke, vil Landsforeningen Autisme i stedet ansøge Slotsstyrelsen om midler.  

Hvorfor er det netop de medarbejdere, der er blevet fyret?  

Der er ingen, der er glade for, at vi Landsforeningen Autisme har været nødt til at fyre medarbejdere.  
Det er en politisk og strategisk beslutning. Der er ikke blevet skelet til medarbejdernes løn, men i stedet hvilke opgaver foreningen vil kunne undlade at løse, samt hvilke funktioner, der kunne løses billigere end ved at have en hel medarbejder til at sidde med dem. Det er også årsagen til, at der ikke er andre medarbejdere, der er blevet opsagt. 

Hvorfor ser regnskabet anderledes ud? Er der ændret regnskabspraksis? 

Svar fra Landsforeningen Autismes Revisor:  
 
Det for hovedbestyrelsen forelagte udkast til årsregnskab er anderledes end tidligere for så vidt angår værdiansættelse af andelen i Autismens Hus, fordi den negative værdi af renteswap er indregnet i balancen i stedet for - som tidligere - at være oplyst som en eventuel forpligtelse der bliver aktuel hvis der skal betales for renteswappen/forpligtelsen ved afhændelse af andelen før udløb. Det er en ændring i regnskabspraksis, der vil blive beskrevet i regnskabet hvis hovedbestyrelsen godkender ændringen.  

Det er god regnskabsskik at periodisere omkostninger og indtægter til det regnskabsår de vedrører uanset betalingstidspunkt. F.eks. bliver omkostninger afholdt i 2020 vedrørende perioder frem i tiden periodiseret som forudbetalte omkostninger med den del der vedrører 2021 og fakturerede indtægter på kurser og SIKON der skal afvikles senere periodiseret som forudbetalte indtægter vedrørende 2021. Omvendt bliver regninger modtaget i 2021 som vedrører regnskabsåret 2020 afsat som skyldige omkostninger.   

Hvis en af metoderne til at mindske den økonomiske udfordring er, at skaffe flere medlemmer, hvilke overvejelser ligger der så bag afskaffelsen af medlemsbladet? 

Først og fremmest, så er medlemsbladet en service til eksisterende medlemmer – det er ikke noget der tiltrækker nye medlemmer. Landsforeningen Autisme har brug for flere nye medlemmer, der melder sig ind og betaler kontingent. 

Det har været en udbredt misforståelse, fordi Landsforeningen Autisme får tilskud fra Bladpuljen, så koster Autisme-bladet ikke penge for foreningen.  
Det er simpelthen ikke rigtigt. Hvert blad koster 100.000 kr. mere end det, vi får i støtte. Derudover har bladet trukket rigtig mange medarbejdertimer fra flere forskellige medarbejdere. Lønnen til de medarbejdere er en udgift, der heller ikke er dækket af bladpuljen.  

Medlemsbladet er således en stor udgift for Landsforeningen Autisme.  
Vi ved, at mange medlemmer er meget glade for bladet, derfor bliver bladet ikke afskaffet – men derimod blot ikke udgivet i 2021 og måske i 2022. Der arbejdes på en løsning, hvor artikler eller hele blade kan udgives online. Således at Landsforeningen Autisme stadig tilbyder den gode oplevelse fra Autismebladet til sine medlemmer.  

Hvornår blev Landsforeningen Autisme klar over, at det stod skidt til med økonomien? Og hvorfor først så sent?  

Det korte svar er: Den 26. maj 2021.  
Det lange svar er: Ingen på repræsentantskabsmødet i oktober stillede spørgsmålstegn ved at man vedtog et budget, hvor man beregnede meget store indtægter fra SIKON-konferencen i 2021, selvom størstedelen af billetterne allerede var solgt i 2020. Det betyder, at ingen var klar over det på det tidspunkt.  

Først i forbindelse med afslag på ULHAN midlerne bliver formand Kathe Johansen opfordret til at gå regnskab og budget i gennem, for at finde ud af hvordan det reelt set så ud med likviditeten.  
Overblikket blev således først landet d. 26. maj.  

Hvad er der med bilen?  

I 2020 havde Landsforeningen Autisme en bil. Denne bil var af ældre dato, og begyndte at være dyr i drift på grund af værkstedsregninger. Det blev således vurderet, at det var en god ide, at sælge den, og købe en ny bil som en investering. Dette er før, der er nogen, der er klar over at foreningen havde likviditetsproblemer. Denne nye bil, skal så sælges nu, da det er gået op for Landsforeningen Autisme at der er likviditetsproblemer. I stedet bliver der leaset en bil.