Indlæser

Nyt udspil fra regeringen: Specialeplaner kan ikke stå alene – der mangler økonomi og krav til kommunerne

19. maj. 2022

I forlængelse af den længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde er regeringen nu kommet med et nyt udspil. Udspillet viser gode hensigter med de vigtige specialeplaner, men de skal følges op af bedre økonomi og krav til kommunerne om at følge fagfolkenes vejledning.

 

Efter i to år at have ventet, er den store evaluering af det specialiserede socialområde endelig klar. Og på baggrund af den kommer regeringen nu med et udspil med nye tiltag på det specialiserede socialområde.

Læs mere om evalueringen af det specialiserede socialområde i linket her.

Torsdag den 19. maj præsenterede regeringen deres nye udspil ”Et liv med ligeværdige muligheder.” Ifølge Socialminister Astrids Krag skal udspillet sikre, at mennesker med behov for specialiseret støtte får den rette hjælp første gang og uafhængigt af, hvor i landet de bor.

Læs hele det nye udspil fra regeringen i linket her.

I Landsforeningen Autisme har vi sammen med andre handicaporganisationer længe råbt op om de store problemer, der er for mennesker med autisme og deres familier. Og det har længe været nødvendigt med massive forbedringer af retssikkerheden. Det understrege Rigsrevisionen tidligere på året med deres markante kritik af forvaltningen af handicapområdet samt af ministeriets tilsyn med området.

Læs mere om Rigsrevisionens kritik af forvaltningen af handicapområdet i linket her.

Det nye udspil fra Regeringen viser da også gode hensigter. Men de kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at de følges op af konkrete indsatser i forhold til økonomien, hvis autistiske børn, unge og voksne skal sikres, at de får de rette tilbud og de rette indsatser i rette tid.  

”Vi kan se muligheder i udspillet. Men det kræver mere at føre det ud i livet. Som det er nu, ligner det lidt en gentagelse af det, der allerede findes på det specialiserede socialområde – men i nye klæder. Økonomien skal styrkes, så det kan følge med, og der skal være krav om, at kommunerne følger specialfunktionernes vejledning. Men der er noget at arbejde videre med,” siger Kathe Johansen, landsformand i Landsforeningen Autisme.

I forhold til den store evaluering, som vi flere gange har måtte vente på, så er landsformanden skuffet over, hvor lidt den viser.

”Vi kan ikke rigtigt bruge den evaluering til noget. Den kan ikke rigtig konkludere noget om historikken og den afspecialisering, som vi er mange, der oplever,” siger hun. 

Specialplaner på autismeområdet

Specialeplaner for det specialiserede socialområde er et af de nye tiltag i Regeringens udspil. Planen er, at det specialiserede socialområde skal inddeles i specialer – f.eks. autismeområdet – hvor der for hvert speciale skal samles og opbygges faglighed, viden og kompetencer indenfor området.

I Landsforeningen Autisme ser vi frem til en specialeplan på autismeområdet. Det er blandt andet et af de punkter, som foreningen har arbejdet for længe.

”Vi er glade for, at regeringen har lyttet til os i forhold til specialeplaner på autismeområdet. Det er afgørende for, at sagsbehandlere i kommunerne kan visitere til det helt rigtige tilbud, at sagsbehandlerne ved hvilke tilbud, der findes, og hvilken støtte tilbuddene kan tilbyde i forhold til det enkelte menneskes komplekse støttebehov. Og det kan lade sig gøre at arbejde med en specialeplan på autismeområdet. Det kræver dog, at man bliver mere konkret på, hvilke kompetencer som er afgørende for, at et tilbud er let eller højt specialiseret,” siger Kathe Johansen.

Økonomien halter efter, og der mangler krav til kommunerne

Regeringens udspil har dog en stor økonomisk usikkerhed. Der er ikke lagt op til, at servicerammen for kommunernes økonomi udvides, og hvis der ikke følger penge med, så vil de nye tiltag være svære at føre ud i virkeligheden.

”Det vi især savner i udspillet fra Regeringen er, at de gode intentioner følges op af krav fra Regeringen om, at kommunen skal følge fagfolkenes vejledning og anbefalinger. Hvis der ikke er de krav, så kan de bare lade sig vejlede, for derefter at træffe en afgørelse på baggrund af kommunens budgetter. Det vil være en kedelig gentagelse af det, vi ofte ser i dag i forhold til vejledning og udredning fra VISO. Men det kræver, at servicerammen for det specialiserede socialområde udvides, så der følger penge med. Økonomi må ikke stå i vejen for den rette hjælp til børn, unge og voksne autister og deres familier,” siger Kathe Johansen.

For Landsforeningen Autisme er det tydeligt, at der er meget at gøre for autister på det specialiserede socialområde. Derfor ser landsformand Kathe Johansen nu frem til forhandlingerne om det nye udspil, som starter her inden sommerferien.

Og Landsforeningen Autisme arbejder videre på at sikre forbedringer af området. Blandt andet savner vi flere specialiserede tilbud til autister i hele landet.