Autismeugen 2024
Indlæser

Autismeugen 2024

19. apr. 2024

Autismeforeningen afholder endnu en gang autismeugen med en række af 10 spændende oplæg. Fra den 25. marts til og med den 1. april kan du hver dag lære mere om autisme - og det er helt GRATIS! 

Vi har forsøgt at samle en bred vifte af oplæg, der rammer flere interessante emner og målgrupper. Hver dag vil der være mindst ét oplæg, hvor du kan blive klogere på autismens verden fra både autister, pårørende og fagfolk. 

I årets program kan du blandt andet høre Pernille Hebsgaard fortælle om "Det gode liv med autisme", hvor hun deler ud af sin erfaring som autist. Du kan også høre Christina Sommer fortælle om "Autisme og Mad" og få redskaber til at gøre måltider rare og stressfri. 

Praktisk

Alle oplæg vises som webinar på Teams, hvor du blot skal trykke på linket for at deltage. Der er intet behov for tilmelding. 
Oplæggene optages ikke men flere af oplæggene har slides der lægges op her på siden og kan tilgås hele april.

Program

Mandag d. 25. Marts

OBS! Dette oplæg er desværre aflyst pga sygdom
Kl. 10:00 - 11:30 Pia Jensen, Overgang fra barn til voksen
Målgruppe: Forældre og pårørende
"lovning på beskæftigelsesområdet med særligt fokus på overgangen fra Ung til voksenparagrafferne. Jeg vil komme ind på rettigheder, forpligtelser og muligheder for hjælp/støtte, når man er på offentlig forsørgelse samt forældrenes nye rolle som pårørende."
Klik her for at se med

Tirsdag d. 26. Marts

Kl 16:00 - 17:30 Christina Sommer, Autisme og mad
Målgruppe: Pårørende og fagfolk
"
Mange autistiske personer kan have særlige præferencer i forhold til mad. Nogle har F.eks. meget selektiv spisning eller har det bedst med at spise de samme få ting. Nogle mærker ikke altid sult og kan samtidig have svært ved at tage stilling til hvad de skal spise. Så spørgsmål som; ”hvad har du lyst til at spise og er du sulten” kan virke uoverskueligt og skabe stress og i sidste ende føre til at man ikke får spist. Det er også almindeligt for mange at det er rarest at spise alene og det kan være svært at forstå for omgivelserne som måske netop synes at måltidet er en hyggelig social begivenhed. Der er altså mange mulige stressfaktorer forbundet med måltiderne og for nogle kan det blive så belastende at det fører til atypiske spiseforstyrrelser.
Så hvad er vigtigt at være opmærksom på og hvordan kan vi hjælpe med at gøre måltidet rart og stressfrit, så vi forebygger at børnene og de unge ryger ud i spiseforstyrrelse."
Klik her for at se med
Hent slides her


Kl 19:00 - 20:00 Charlotte Kaufmanas, STU - loven
Målgruppe: Pårørende til unge autister
"Har du en ung, der måske skal på STU snart? Og ved du, hvad man kan forvente? I foråret 2022 indgik en række partier en politisk aftale om en ny STU-lov, og den nye lov blev vedtaget med virkning fra 1.8.2023. Men hvad består den nye lov af? Et friere valg for eleverne og deres forældre? Et bedre overblik over tilbud? Nye dokumenter? Bedre indhold? Og hvad med klagemuligheder, hvis ikke tilbuddet bevilges? Charlotte Holmer Kaufmanas, forretningschef for Uddannelse, Hans Knudsen Instituttet (tidligere Socialstyrelsen/Specialisterne/Karisefonden) vil gøre os klogere med svar på ovenstående spørgsmål."
Klik her for at se med
Hent slides her

Onsdag d. 27. Marts

Kl 11:00 - 13:00 Pernille Hebsgaard, Det gode liv med autisme
Målgruppe: Autister
"Dette oplæg henvender sig til dig der for nyligt har fået en autismediagnose eller opdaget du er autist. Hvad kan du forvente af livet med autisme? Hvad vil det egentlig sige at være autist? Hvordan kan du lettest opnå selvaccept? Og hvordan kan du navigere i hverdagen med de udfordringer og styrker der kan følge med dét at være født ind i en verden, der til tider kan have svært ved at forstå dig?
Måske har du levet i mange år og følt dig forkert, sart og utilstrækkelig? Måske har du udviklet kompenserende strategier og følt du skulle kæmpe mere for alting? Måske er du udmattet, forvirret og føler dig alene? Og måske du alt for ofte har bekymret dig om andre og hvad de mon tænkte om dig?
Men hvad nu hvis jeg fortalte dig, der aldrig har været noget galt med dig og at du er langt fra alene? Hvad nu hvis jeg fortalte dig, det var muligt at få mere overskud i hverdagen - og livskvalitet i det hele taget?
Kom med til en hyggelig aften hvor det for en gangs skyld skal handle om DIG og den DU er - og ikke hvad eller hvem andre mener du BØR være. Lad mig fortælle dig, hvordan du får det bedste ud af livet som autist.
Med alt fra nemme hverdagstips til hensigtsmæssige livsstrategier og tilgange vil du kærligt blive guidet hen imod større selvforståelse og -accept, men især livskvalitet - af én der har været der selv og som ved hvad du gennemgår. Velkommen til det gode liv med autisme."
Klik her for at se med

Kl 16:00 - 17:15 Anne-mette Rasmussen, Bedsteforældre
Målgruppe: Bedsteforældre til børn med autisme
"Børn med autisme er forskellige og har hver især deres unikke personlighed, styrker og udfordringer.
Der findes ingen enkelte løsninger for familier, hvor et barn/ung har autisme, men der findes en masse ressourcer, som kan være til hjælp.
Bedsteforældre kan her være en fantastisk ressource for en familie med et barn med Autisme.
Formålet med dette oplæg er at give dig som bedsteforælder en introduktion til viden om autisme, en forståelse for, hvordan autisme kan påvirke familielivet og dit barnebarn og nogle idéer til, hvordan du som bedsteforælder bedst kan møde og være sammen med dit barnebarn."
Klik her for at se med

Torsdag d. 28. Marts

Kl 19:00 - 21:00 Ole Anders Rauff, Autisme og parforhold
Målgruppe: Autister og pårørende
"Bliv klogere på autisme i parforholdet! Emner jeg vil komme ind på, er blandt andet: Nedsat mentalisering, detaljefokus, eksekutive funktioner, sanseudfordringer, socialt samspil og kommunikation, nedsmeltninger, rutiner og særinteresser
Foredraget er bygget op omkring 3 dele:
1. del handler om viden som værktøj. Jo mere viden parret har om autisme, jo færre konflikter og udfordringer, og jo større chance er der for at få et godt parforhold.
2. del handler om gode råd som I får med hjem og kan anvende med det samme.
3. del handler om at hvilke muligheder der er for at opnå yderligere viden og evt. terapi/konsultation"
Klik her for at se med
Hent slides her
Se boganbefalinger

Fredag d. 29. Marts

Kl 16:00 - 17:00 Louise Egelund Jensen, Det jeg kan - og hvordan jeg lærte det
Målgruppe: Professionelle, pårørende og mennesker med autisme 
"Diagnosekriterierne for autisme og dermed også en stor del af faglitteraturen, handler om at beskrive, hvad mennesker med autisme ikke kan. Og selvom vi allerede er begyndt at se en tendens med fokus på styrker fremfor svagheder, så er vi slet ikke langt nok endnu, så længe medierne og sågar visse læger stadig beskriver autisme som en lidelse og/eller en sygdom.
Med dette foredrag vil jeg gerne beskrive nogle af de ting jeg rent faktisk kan, hvad end det er en medfødt evne eller noget jeg har lært, og i sidstnævnte tilfælde vil jeg prøve at beskrive, hvordan jeg lærte det og hvad der skulle til for at jeg kunne lære det.
Jeg vil tale om dette i håbet om at give en forståelse for, hvad der kan motivere og inspirere, hvorfor nogle ting kan læres, mens andre ikke kan, hvor meget en tilsyneladende simpel opgave nogle gange kræver af mig og for at give en dybere forståelse for, hvad vi kan under rette omstændigheder.
Jeg vil bl.a. komme ind på flg. emner: bo i egen lejlighed, hukommelsen, ferie, selvindsigt og selvforståelse, mening."
Klik her for at se med

Lørdag d. 30. Marts

Kl 15:00 - 16:00 Silke Ena Svare Arboe, Tilgængelighed i Praksis
Målgruppe: Alle
"Hvad er tilgængelighed, og hvorfor er det relevant i en autismekontekst? Det fortæller Silke, forperson i Autisme Ungdom om, i dette oplæg. Oplægget tager udgangspunkt i et værkstøj kaldet ’tilgængelighedstrekanten’, der gør tilgængelighed og begrebets kompleksitet nemt at forstå. Målet med oplægget er, at give lytteren mulighed for at gøre sine aktiviteter mere tilgængelige for autistiske mennesker, uanset om det er en fødselsdagsfest, et bryllup, eller bare en tur med offentlig transport."
Klik her for at se med
Hent slides her

Søndag d. 31. Marts

Kl 14:00 - 15:30 Thomas Taguchi, Barnets Lov
Målgruppe: Pårørende og fagfolk
"Tips og tricks i forbindelse med ansøgning om støtte hos kommunen
Sådan føres sager mod kommunen: den kommunale klageproces og råd om, hvad man selv kan gøre i denne forbindelse
Barnets lov (personer under 18 år):
 - Børnefaglige undersøgelser og afdækninger; hvorfor og hvad kan disse hjælpe med
 - Dagbehandlingsskoler (og specialskoler), og hvordan man får disse
 -  Tabt arbejdsfortjeneste (til forældrene)
Serviceloven (for personer over 18 år):
 -Personlig hjælp, pleje og socialpædagogisk bistand til borgere over 18 år
BPA-ordninger og krav
- Bosteder"
Klik her for at se med

Mandag d. 1 April

Kl 13:00 - 14:00 Maria Alstrup, Autisme og Seksualitet
Målgruppe: Forældre, pårørende og fagpersoner
"Hvordan jeg som fagperson har oplevet, hvordan det er blevet grebet rigtig forkert an at rumme og støtte mennesker med autisme i deres seksualitet- og hvordan man kan møde det åbent og konstruktivt."

Oplægget er rettet mod både forældre og fagpersoner, og især til dem der har brug for viden til at støtte mennesker med autisme i processen mod at få det bedst mulige liv, med et sundt forhold til seksualitet."
Klik her for at se med
Hent slides her